אוגוסט 2021

עצירה ממשית בגילאים המחוסנים עם בוסטר

26/8/21: מבצע הבוסטר הוביל לעצירה של העליה בתחלואה הקשה. ירידה במספרי המאומתים צפויה בימים הקרובים.

בלימה בקצב העליה של אשפוזים חדשים במצב קשה מעל גיל 50.

קצב ההדבקה (כפי שנמדד במאומתים) יורד במתאם עם הירידה בקצב התחלואה הקשה.

הסיכון לתחלואה קשה בקרב בני 60+ שאינם  מחוסנים עלה באופן משמעותי בימים האחרונים וכעת הוא פי 5 מזה של המחוסנים. עקב אשפוז ארוך של מאושפזים ללא חיסון או מנת דחף – רובם המכריע של החולים קשה באשפוז צפויים להיות מקרב קבוצה זו.

בשל הירידה בתחלואה קשה חדשה, לא צפויה עלייה משמעותית נוספת במספר החולים המאושפזים במצב קשה. הסיכון לתמותת החולים קשה התייצב בדומה לגלים הקודמים, כאשר עיקר התמותה צפוי בקרב החולים שאינם מחוסנים.

המשך קריאה >
תחזית מקרים קשים

17/8/21: התחלואה הקשה באוכלוסיה המחוסנת בבלימה, אך ניכר המשך עלייה בתחלואה הקשה באוכלוסיה הלא מחוסנת

ירידה בקצב העליה של אשפוזים חדשים במצב קשה.  במחוסנים מעל גיל 50 ניכרת בלימה במספר האשפוזים.

הבדל מגמות מסתמן בין קצב שינוי ההדבקות לבין קצב שינוי התחלואה הקשה. המגמה בחולים קשה חדשים משופרת ביחס לשינוי בקצב ההדבקה, כאשר העליה בתחלואה קשה בקרב מחוסנים נעצרת.
הפער בין מחוסנים ללא מחוסנים מצביע על סבירות גבוהה להשפעה של מנת הדחף.

הסיכוי לתחלואה קשה בקרב בני 70+ לא מחוסנים עלה באופן משמעותי בימים האחרונים והוא עתה  גבוה פי 7 מזה של המחוסנים. פער זה גדל ככל הנראה כתוצאה מהשפעת מנת הדחף.

המשך קריאה >