17/8/21: התחלואה הקשה באוכלוסיה המחוסנת בבלימה, אך ניכר המשך עלייה בתחלואה הקשה באוכלוסיה הלא מחוסנת

ירידה בקצב העליה של אשפוזים חדשים במצב קשה.  במחוסנים מעל גיל 50 ניכרת בלימה במספר האשפוזים.

הבדל מגמות מסתמן בין קצב שינוי ההדבקות לבין קצב שינוי התחלואה הקשה. המגמה בחולים קשה חדשים משופרת ביחס לשינוי בקצב ההדבקה, כאשר העליה בתחלואה קשה בקרב מחוסנים נעצרת.
הפער בין מחוסנים ללא מחוסנים מצביע על סבירות גבוהה להשפעה של מנת הדחף.

הסיכוי לתחלואה קשה בקרב בני 70+ לא מחוסנים עלה באופן משמעותי בימים האחרונים והוא עתה  גבוה פי 7 מזה של המחוסנים. פער זה גדל ככל הנראה כתוצאה מהשפעת מנת הדחף.

המשך מגמה בירידת באשפוז קשים חדשים, יוביל לשיא אשפוז הנמוך מ-2000  חולים בו זמנית, ובהנחות סבירות אף מתחת ל 1200. תמותה נוספת חזויה של  500-1000  עד סוף ספטמבר.

כתוצאה מפער הסיכון בין האוכלוסיה המחוסנת והלא מחוסנת, והעליה במספר החולים קשה שאינם מחוסנים -  סיכויי תמותת חולים קשים עולים לרמה דומה לגלים הקודמים. התמותה השבועית צפויה להגיע לכ- 150-250 מתים בסוף אוגוסט.

המשך התפשטות התחלואה, תוביל להתחזקות מגמת ההפרדה בין האוכלוסיה המחוסנת ללא מחוסנת מבחינת התפתחות התחלואה הקשה.  מומלץ להמשיך ולהאיץ את מבצע ההתחסנות, במיוחד של האוכלוסיה הלא מחוסנת, כולל הרחבת חיסון צעירים.
לאור רמת התחסנות האוכלוסיה, יש להמשיך ולנקוט צעדים מידיים להגבלת הדבקה: הגבלת התקהלויות ואכיפת התו הירוק והסגול, המלצה לעבודה מהבית.