צוות בין-תחומי לניתוח של הדינמיקה והתגובה למגפת הקורונה

מכון רקח לפיסיקה, הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

קבוצת המחקר עוסקת בניתוח מגמות צפויות באמצעות מודלים והתאמה שלהם לתצפיות באוכלוסיה בישראל ובמדינות נוספות. 
הניתוח מבוצע על בסיס מודלים גלובליים וחיזוי באמצעות שיטות המבוססות על תצפית נוכחית (nowcasting). 
המודלים מבוססים על שיטות בסיסיות בדינמיקה לא לינארית וניתוח סטטיסטי של מערכות רועשות, ומשלבים מידע אפדימילוגי וקליני לגבי אופן התפתחות המחלה.

תוצרי הניתוחים המוצגים באתר מועברים באופן תדיר לקבינט הקורונה ולצוותים יעודיים במשרדי הממשלה השונים ובמל״ל העוסקים בהכוונת ההתמודדות עם המגפה בישראל.

החוקרים: פרופ' ינון אשכנזי, פרופ' דורון גזית, פרופ' נדב כץ  , פרופ' רונית קלדרון - מרגלית ,  פרופ' רן ניר-פז

ניתוחי הצוות

צוות בינתחומי ילדים וקורונה

בית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה

אנחנו צוות בן-תחומי  (מרפואה - בריאות הציבור, אפידמיולוגיה, רפואת ילדים, רפואת המשפחה, מחלות זיהומיות-, ביוסטטיסטיקה, דמוגרפיה, חקר ביצועים) 
שחוקר את תפקיד הילדים במגפת הקורונה החדשה מתחליתה. 

מטרתנו לכל אורך המגפה היתה להביא לדיון את הספרות המקצועית העדכנית בנושא תוך הסתכלות על נתוני תחלואת ילדים בישראל ובחינת  השלכות סגירה ופתיחת מסגרות החינוך.
בתוך כך ובכל מסמך והופעה שלנו תקשורתית הדגשנו את חשיבות החינוך לבריאות ורווחת הילדים ולחברה כולה אך גם הצורך בפתיחה זהירה והדרגתית של המערכת תוך התאמות. 

החוקרות: פרופ' רונית קלדרון - מרגלית, פרופ' אורה פלטיאלד"ר חגית הוכנר, פרופ' אורלי מנור, ד"ר אלכס גיללס-הלל, ד"ר קטיה יז'מסקי, פרופ' אמנון להד מר ארי פלטיאל, פרופ' רן ניר-פז 

עידכוני הצוות

ראיונות

כתבות