צוות בין-תחומי לניתוח של הדינמיקה והתגובה למגפת הקורונה

מכון רקח לפיסיקה, הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

קבוצת המחקר עוסקת בניתוח מגמות צפויות באמצעות מודלים והתאמה שלהם לתצפיות באוכלוסיה בישראל ובמדינות נוספות. 
הניתוח מבוצע על בסיס מודלים גלובליים וחיזוי באמצעות שיטות המבוססות על תצפית נוכחית (nowcasting). 
המודלים מבוססים על שיטות בסיסיות בדינמיקה לא לינארית וניתוח סטטיסטי של מערכות רועשות, ומשלבים מידע אפדימילוגי וקליני לגבי אופן התפתחות המחלה.

תוצרי הניתוחים המוצגים באתר מועברים באופן תדיר לקבינט הקורונה ולצוותים יעודיים במשרדי הממשלה השונים ובמל״ל העוסקים בהכוונת ההתמודדות עם המגפה בישראל.

החוקרים: פרופ' ינון אשכנזי, פרופ' דורון גזית, פרופ' נדב כץ  , פרופ' רונית קלדרון - מרגלית ,  פרופ' רן ניר-פז

ניתוחי הצוות

תחזית מקרים קשים

17/8/21: התחלואה הקשה באוכלוסיה המחוסנת בבלימה, אך ניכר המשך עלייה בתחלואה הקשה באוכלוסיה הלא מחוסנת

ירידה בקצב העליה של אשפוזים חדשים במצב קשה.  במחוסנים מעל גיל 50 ניכרת בלימה במספר האשפוזים.

הבדל מגמות מסתמן בין קצב שינוי ההדבקות לבין קצב שינוי התחלואה הקשה. המגמה בחולים קשה חדשים משופרת ביחס לשינוי בקצב ההדבקה, כאשר העליה בתחלואה קשה בקרב מחוסנים נעצרת.
הפער בין מחוסנים ללא מחוסנים מצביע על סבירות גבוהה להשפעה של מנת הדחף.

הסיכוי לתחלואה קשה בקרב בני 70+ לא מחוסנים עלה באופן משמעותי בימים האחרונים והוא עתה  גבוה פי 7 מזה של המחוסנים. פער זה גדל ככל הנראה כתוצאה מהשפעת מנת הדחף.

המשך קריאה >
מקדם הדבקה לפי מגזר

3/10/21: הירידה בתחלואה נמשכת. יש לפתוח בזהירות תוך דגש על פתיחה מירבית של מערכת החינוך.

מתחזקת הירידה בתחלואה בכל המגזרים בהתאם להערכות המוקדמות. הירידה ממשיכה את תהליך העצירה שהחל בתחילת ספטמבר ומתרחבת לכל המגזרים.

שילוב של עדכון תוקף התו ירוק יחד עם הרחבת מבצע מנות הדחף צפויים להוביל להמשך הירידה גם בהנתן פתיחה של בתי הספר. פתיחה של בתי הספר תוך ניטור הדוק מאפשרת גם בקרה טובה על המשך השיפור במגמת התחלואה.

המשך קריאה >
מספר נדבקים ביחס להערכה מה 26.8

23/9/21: התחלואה עדיין גבוהה, אך נשמרת מגמת שיפור של ירידה בתחלואה. חשש לחידוש עליה עם פתיחת המשק.

נמשכת ירידה של מקדמי הדבקה המוערכים באופנים שונים. לאור זאת, צפי לשימור ירידה בהדבקות בעשרת הימים הקרובים ומכאן צפויה להגזר גם ירידה בתחלואה קשה חדשה. 
עליה בשרידות חולים קשים, לצד עליה בזמן אשפוז גורמים לחריגה משמעותית מהערך החזוי למספר חולים קשה. תופעה זו מתאימה לירידה בגיל הממוצע של חולים קשה חדשים עקב מתן  מנת הדחף בעיקר לגילאי 50+. צפי לעיכוב בירידה בתחלואה קשה מצטברת בבתי החולים של שבועות ספורים.

המשך קריאה >
לניתוחים נוספים >

צוות בינתחומי ילדים וקורונה

בית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה

אנחנו צוות בן-תחומי  (מרפואה - בריאות הציבור, אפידמיולוגיה, רפואת ילדים, רפואת המשפחה, מחלות זיהומיות-, ביוסטטיסטיקה, דמוגרפיה, חקר ביצועים) 
שחוקר את תפקיד הילדים במגפת הקורונה החדשה מתחליתה. 

מטרתנו לכל אורך המגפה היתה להביא לדיון את הספרות המקצועית העדכנית בנושא תוך הסתכלות על נתוני תחלואת ילדים בישראל ובחינת  השלכות סגירה ופתיחת מסגרות החינוך.
בתוך כך ובכל מסמך והופעה שלנו תקשורתית הדגשנו את חשיבות החינוך לבריאות ורווחת הילדים ולחברה כולה אך גם הצורך בפתיחה זהירה והדרגתית של המערכת תוך התאמות. 

החוקרות: פרופ' רונית קלדרון - מרגלית, פרופ' אורה פלטיאלד"ר חגית הוכנר, פרופ' אורלי מנור, ד"ר אלכס גיללס-הלל, ד"ר קטיה יז'מסקי, פרופ' אמנון להד מר ארי פלטיאל, פרופ' רן ניר-פז 

עידכוני הצוות

ראיונות

כתבות