22/1/22: שבועיים קשים בעיקר מבחינת העומס במערכת הבריאות - צפי למעל ל 200 חולים קשה חדשים ביום. פתיחה לא מבוקרת עלולה לגרור עליה נוספת בתחלואה.

לקראת השבועיים הקשים ביותר בבתי החולים בגל האומיקרון- 
בימים הקרובים צפוי המשך עליה במספר החולים קשה החדשים, והמספר היומי צפוי לעבור את ה- 200 חולים קשה חדשים ליום. 
במהלך 10 הימים הקרובים אנו צפויים לאשפוז של 900- 1,500 חולים קשה. התייצבות- רק בתחילת פברואר. 
בהתאם לתצפיות בלונדון וניו יורק- קיים סיכוי מופחת בהתדרדרות חולים קשה להנשמה. 

קצב ההדבקה בשבוע הקרוב צפוי להיות גבוה, ומספר המאומתים ימשיך להיות קרוב ל- 100 אלף נדבקים ליום. 
ירידה משמעותית בנדבקים תתרחש ככל הנראה - רק בשבוע הראשון של פברואר, ומקורה יהיה במספר הנדבקים הרב עד כה, כלומר בהתפתחות של חסינות האוכלוסיה עקב הדבקה בתנאים הנוכחיים.

שינוי מהותי באופן ההתנהלות עלול להוביל לעיכוב בירידת גל האומיקרון עד כדי עליה נוספת, ולהתמשכות גל ההדבקה והעומס בבתי החולים. מכיוון שלהערכת החוקרים אין בשלב זה שיקוף אמין של מצב ההדבקה, התמשכות או חידוש של ההתפרצות יתגלה רק בשלב העליה באשפוזים.