1/2/22: החלה דעיכה של הגל, אולם התחלואה הגבוהה צפויה להמשך בשבועות הקרובים. נצפית תועלת גבוהה בחיסון הרביעי.

האטה הנצפית בקצב העליה של תחלואה קשה ובינונית בבתי החולים, תואמת לעצירה בהדבקה שהתרחשה כבר לפני מספר ימים עקב התפתחות חסינות רחבה. זאת, למרות, שדגימת התחלואה בבדיקות אינה משקפת באופן מספק את התחלואה עצמה. 
למרות ההערכה לגבי ירידה נמשכת בהדבקה וירידה צפויה בתחלואה קשה ובינונית, מספר הנדבקים הצפוי בשבועיים הקרובים נותר גבוה מאד  (1.5- 2.5 מיליון).
 
נראה שלחיסון הרביעי חלק משמעותי בצמצום התחלואה הקשה, וניתן לראות מועילות גבוהה של החיסון בצמצום תחלואה קשה של מחוסני 4 מנות ביחס למחוסני 3 מנות בקרב בני 60+. להערכתנו נחסך כשליש ממספר החולים קשה באשפוז כתוצאה מהחיסון הרביעי. 

המלצות להיערכות קדימה: 
1.    יש לעודד מתן המנה הרביעית שהוכח כבעל השפעה מהותית על הפחתת תחלואה קשה בכל הוואריאנטים המוכרים. לחיסון תועלת  גבוהה גם עבור נדבקים.
2.    הדבקה מחודשת ע״י מחוסנים מעלה צורך בהתאמת תו ירוק, ובפרט אין להשתמש בחיסון קודם כהצדקה לשחרור מוקדם מבידוד או התרת התקהלות ללא בדיקה.
3.    יש לגבש שיטה לחידוש יכולת הבחנה במספר הנדבקים האמיתי – בעיקר לאור החשש מ- BA2. מה שיאפשר זיהוי התפרצות מחודש ומתן מענה מתאים. מודל אפשרי בהגדרת ריכוזי אוכלוסיה גוש דן / ירושלים / חיפה  כאזורי מדגם. 
4.    יש להכין את המשק, בדגש על מקומות חיוניים, להמשך הידבקות והעדרויות עובדים. יש להדגיש - העומס הגדול על בתי החולים ועל רופאי הקהילה ובתי החולים הגריאטריים ימשך בשבועות הקרובים.