26/8/21: מבצע הבוסטר הוביל לעצירה של העליה בתחלואה הקשה. ירידה במספרי המאומתים צפויה בימים הקרובים.

בלימה בקצב העליה של אשפוזים חדשים במצב קשה מעל גיל 50.

קצב ההדבקה (כפי שנמדד במאומתים) יורד במתאם עם הירידה בקצב התחלואה הקשה.

הסיכון לתחלואה קשה בקרב בני 60+ שאינם  מחוסנים עלה באופן משמעותי בימים האחרונים וכעת הוא פי 5 מזה של המחוסנים. עקב אשפוז ארוך של מאושפזים ללא חיסון או מנת דחף – רובם המכריע של החולים קשה באשפוז צפויים להיות מקרב קבוצה זו.

בשל הירידה בתחלואה קשה חדשה, לא צפויה עלייה משמעותית נוספת במספר החולים המאושפזים במצב קשה. הסיכון לתמותת החולים קשה התייצב בדומה לגלים הקודמים, כאשר עיקר התמותה צפוי בקרב החולים שאינם מחוסנים.

גל התחלואה הנוכחי נבלם בזכות השילוב בין מבצע הבוסטר ויישום מגבלות רכות.

שמירה על המגבלות הקיימות והמשך חיסון במנת דחף צפוי להוביל לירידה של מקדם ההדבקה מתחת ל-0.85 בשבוע השני של ספטמבר. לכן, גם אם פתיחת שנת הלימודים תגרום לעליה של 10% במקדם ההדבקה (אפקט קטן מזה נצפה בעבר) הירידה לא צפויה להעצר. אולם שגרת החיים צפויה להשתבש, ועשרות אלפים צפויים להכנס לבידוד מדי יום.

מומלץ להמשיך ולהרחיב את מבצע מנות הדחף.