תרחישים לסגר - 10 ימי המתנה יגרמו לעליה משמעותית בתמותה. הכרחי לנקוט בצעדים מידיים (23/12)


תמותה נוספת עד מרץ במקרה של סגר מיידי כ 1000 – 1600.  חשש ממשי לחריגה במידה ותמשך עליה בקצב ההדבקה.
במקרה של המתנה של עשרה ימים  עד לסגר ללא הגבלות מיידיות:  תמותה נוספת עד מרץ של 1500 – 2200,  ומספר חולים קשה בשיא – כ 1500  ( תחום הערכה 1200 – 2200). 
נידרש סגר ארוך יותר (בכ 10 ימים נוספים) על מנת להגיע ליעדי תחלואה דומים. (כל יום המתנה: תוספת של כ 40 מתים ויום נוסף לסגר.)
  • huji2312_slide1.png
  • huji2312_slide4.png
  • huji2312_slide2.png
  • huji2312_slide3.png