נדרשת פעולה מיידית לבלימת התפשטות ארצית מהירה. 17/12


המצב דומה למצב בסוף אוגוסט - עלייה בתחלואה והתפשטות בכל הארץ.

הגעה למדדי התחלואה שהוגדרו ליישום ריסון מהודק צפויה בעוד כשבוע ונראית בלתי נמנעת.
במגוון התרחישים הסביר קשה להמנע מהגעה לכ 1000 חולים קשה במהלך ינואר, ותמותה של מאות עד פברואר.
ייתכן שהעליה המהירה ביומיים האחרונים כבר נובעת מהרחבת פעילות המסחר וארועי חנוכה.
 קיים חשש שמגמת האצה זו תימשך בימים הקרובים. 

רק יישום מהיר ומוקדם של הגבלות יוכל לאפשר שימור של פעילות חינוך משמעותית ופעילות מסחר חלקית במקביל לקידום תוכנית החיסון. (מיקוד החיסון בקבוצות הסיכון צפוי  לסייע בצמצום משמעותי של תחלואה הקשה.)

צעדים מומלצים: (1) בדיקות סקר נרחבות: כולל בדיקות צוות הוראה לצמצום התפרצויות במערכת החינוך. (2) עידוד עבודה מהבית + מיקוד בתחקור באתרי מסחר, וסגירת אתרי מסחר המועדים להדבקות. (3) ביצוע תחקירי עומק לבידוד שרשראות הדבקה שלמות ובידוד מוקדי תחלואה. (4) הגברת הסברה להגבלת התקהלויות במרחב הפרטי.
(5) חיוב בידוד לחוזרים מחו״ל. (6) האצה מרבית של תכנית החיסון.

huji1612.pdf500 KB