התחלואה מתפשטת ממוקדי התחלואה - ייתכן כנגזר מהפתיחה של המסחר במרכזי הקרניות הפתוחים

מקדם ההדבקה מתוספת מאותרים יומית עולה בקצב גבוה.
מקדם ההדבקה האפקטיבי המחושב מתוספת חולים חדשים במצב קשה/בינוני הוא כ-1.

בשלב זה נמשכת הירידה במספר החולים החדשים במצב קשה, עקב תמותה ושחרור.
תוספת חולים חדשים במצב קשה/בינוני ומאותרים  - פחות מ 50% מאמצע אוגוסט.

בשלב הנוכחי התחלואה ממוקדת בערים מסוימות, אך ניכר תהליך ״זליגה״ לערים קרובות אליהן.

במצב התחלואה הנוכחי יש עוד זמן רב עד שיהיה צורך לדבר על סגר מלא, ולכן ניתן למנוע הגעה אליו באמצעות פעילות להורדת התחלואה, כי המשך הפעילות הנוכחית מוביל לעליית תחלואה והתפשטות המגיפה.  נדרש לתגבר אכיפה ולהגביר שליטה במוקדי ההתפרצות, עיקר ההתפרצות הנוכחית מקומית.

לפי נסיון קודם – הולנד, גרמניה ושוויץ בימים אלו  - ניתן לבלום התפרצות גם בהנתן מערכת חינוך פתוחה. לפי מדינות אלו יש אינדיקציה שהסרת מגבלות מסחר היא גורם עיקרי בעצירת הירידה לאחר הגבלות מחמירות.
ניטור הדוק במערכת החינוך מאפשר זיהוי התפרצויות מקומיות ועשוי לשמש ככלי לניטור הדוק, זיהוי התפרצות  והקטנת תחלואה תוצאתית.

- יש להערך לבצע ריסון בהקדם (במהלך השבועות הקרובים) למניעת התפרצות מלאה
huji3011c.pdf1011 KB