9/12/2021ֿ: גל חמישי החל - החלה הדבקה מהירה בכל שכבות הגיל.

החל גל חמישי. הדבקה רחבה בקרב כל שכבות הגיל.
יש למקד מאמץ משמעותי בעיכוב התפשטות האומיקרון בישראל, ע״י תגבור השליטה בתחלואה נכנסת.  חשיבות גבוהה בעיכוב חדירת האומקירון לאור האי וודאות הגבוהה באלימות זן זה.

 

  • הדבקה בכל שכבות הגיל