3/10/21: הירידה בתחלואה נמשכת. יש לפתוח בזהירות תוך דגש על פתיחה מירבית של מערכת החינוך.

מתחזקת הירידה בתחלואה בכל המגזרים בהתאם להערכות המוקדמות. הירידה ממשיכה את תהליך העצירה שהחל בתחילת ספטמבר ומתרחבת לכל המגזרים.

שילוב של עדכון תוקף התו ירוק יחד עם הרחבת מבצע מנות הדחף צפויים להוביל להמשך הירידה גם בהנתן פתיחה של בתי הספר. פתיחה של בתי הספר תוך ניטור הדוק מאפשרת גם בקרה טובה על המשך השיפור במגמת התחלואה.

הירידה בתחלואה  צפויה להוביל לירידה משמעותית בנטל הבידודים גם במימוש המידניות הנוכחית. סביר שניתן לבסס מדיניות ארוכת טווח על מעבר מבידודים לבדיקות מהירות חוזרות, אולם יש לבסס אופן פעילות זה.

נשמר פער גדול בתחלואה בין מחוסנים עם בוסטר למחוסנים שאינם בתוקף ולא מחוסנים.

אין מתאם בין השינוי בקצב גידול התחלואה בחברה הערבית לבין פתיחת בתי הספר בחברה זו, ובהתאם ניתן להניח שהתחלואה במגזר זה אינה נובעת ישירות ממערכת החינוך, אלא מריבוי ארועים ומימוש חלקי של מדיניות תו ירוק. העליה בתחלואה במגזר זה הובילה לעליה תוצאתית במספר החולים קשה מהמגזר והירידה בתחלואה צפויה להוביל לירידה מתאימה  בתחלואה קשה מהמגזר הערבי בזמן הקרוב.

כל עוד נותר חלק משמעותי באוכלוסיה שאינו עם חיסון בתוקף, תישמר תחלואה ויש חשש מהתפרצות. לאור זאת יש יתרון  בגיבוש שיטת ניטור להמשך השנה, שיכולה להתבסס על ביצוע בדיקות אנטיגן עיתיות. 

יש להשמר בתהליך הפתיחה, מכיוון שתפיחה מהירה מדי, ללא בקרה צפויה להוביל להתחדשות עליה בתחלואה. יש חשיבות גבוהה לביסוס ניטור מתמיד. 

שילוב של אוכלוסיה מחוסנת רחבה יחד עם תתפוצה רחבה של הווירוס בעולם מהווה גורם מאיץ להתפתחות זן שעמיד לחיסון. לאור הצפי לעליה בתחלואה בחורף בארופה, עקב העיכוב במתן מנת דחף, עולה הסבירות להתפתחות זן שכזה.

כלל מצגות מישיבת הקבינט