27/7/21: עליה נמשכת בחולים קשה וכן במונשמים - נדרשת שינוי מהותי לעצירת העליה

א. הערכת יעילות של החיסון במניעת תחלואה קשה כ 80% ויעילות של כ 90% במניעת תמותה. מועילות החיסון   נמוכה משמעותית מהמועילות שנצפתה בחודש מרץ.
ב. קצב ההדבקה עולה וצפוי להמשיך לעלות ללא הטלת מגבלות. עליה דומה צפויה בתחלואה קשה ובמונשמים. העיכוב בעלייה במספר המונשמים דומה לעיכוב שנחזה בגל יולי בשנה שעברה.
ג. עצירה של גל התחלואה בשנה שעברה ארעה עקב הגבלות בחצי השני של יולי, אלו לא ננקטו השנה ולכן לא צפויה עצירה דומה בזמן הקרוב. הבלימות שנצפות בבריטניה והולנד עשויות לנבוע מגורמים מקומיים, אין בסיס להניח שעצירה דומה תתרחש בארץ. העצירה הנחזית באנגליה ובהולנד אינה תואמת עצירה הדרגתית המתאימה ל״חסינות עדר״ אלא לתגובה לשינוי התנהגותי. 
ד. ללא עיכוב משמעותי צפויה הגעה לכ 200 - 400 חולים קשה באמצע אוגוסט. 
ה. נדרש לבצע מחקר פרטני להבנת השפעת הסטוריה פרטנית של חולים מונשמים. ייתכן שחלק משמעותי מהתחלואה הקשה הנצפית קשור למצב קיים אצל החולים, אולם אין לנו מידע פרטני בנושא.