23 בנובמבר

תחלואה ממוקדת, התפרצות משמעותית ביו״ש

 תחלואה 23 בנובמבר

 

 

עיקר העליה בתחלואה ממוקדת בחלקים מהמגזר הערבי הישראלי. לא נצפית האצה במגזר הכללי או החרדי.
מצב שברירי בכל המגזרים (מקדם הדבקה אפקטיבי סביב 1)
השימוש במקדם הדבקה לאפיון התפשטות בכלל הארץ אינו מייצג היטב  (המספרים נשלטים ע״י עליה מקומית)
התפרצות משמעותית בפלסטינאים  ביו״ש - יש למקד מאמץ בהכלה, ומניעת זליגה לתחומי הקו הירוק

 

קצב התפשטות

 

Gil Caspi, Avshalom Dayan, Avi Shina MD MHA, Oren Caspi MD PhD

and the COVID-19 Research Team

COVID19MAPS.ORG

-------------------------------

מודגמת המקומיות של התפשטות המחלה
השימוש ב״מגזר״ חלקי ואינו מייצג באופן מלא את הקורלציה האזורית

שינוי יחסי בכמות החולים

 

יציבות בתחלואה – ללא צפי לשינוי משמעותי מיידי

 

יציבות בתחלואה

 

מקדמי הכפלה ארוכים עם יציבות בתחלואה.
רמות התחלואה צפויות להשאר דומות בזמן הקרוב, מבטאות שולי בטחון משמעותיים להתפרצות (מספר שבועות),
זמני התגובה הארוכים ושולי הבטחון מאפשרים התאמת הערכות.

------------------------------

 

סיכום מצב – יש לעבור לטיפול ממוקד גיאוגרפית בתחלואה

 

מצב נוכחי

 

מקדם ההדבקה האפקטיבי נראה כמיוצב סביב 1  ברוב האוכלוסיה ומעל לכך באזורים מסוימים במגזר הערבי.
העליה בתחלואה ממוקדת.
זמני התגובה בשלב זה ארוכים – מספר שבועות.
תוספת חולים חדשים במצב קשה/בינוני ומאותרים  - פחות מ 50% מאמצע אוגוסט.

מה עכשיו?

 

לפי נסיון קודם – הולנד גרמניה ושוויץ בימים אלו  - ניתן לבלום התפרצות גם בהנתן מערכת חינוך פתוחה.
אין תצפיות של פריצה ארצית לא במערכת החינוך שנפתחה (המנוטרת היטב) ולא בצוות.


להערכתנו ההאטה הנוכחית בירידה בקצב התחלואה נובעת מחוסר הענות להנחיות – ריבוי קונים.  לא נמצא מתאם בין עליה בתחלואה לריכוזי אוכלוסיה וילדים.
חיוני למקד את הפעילות באופן אזורי  - ההתפתחות בשלב זה אינה אחידה. חוסר בטיפול ממוקד יגרור התפשטות מהירה לאזורים אחרים.

מקדמי הכפלה קרובים ל 1 , בשילוב מספר חולים נמוך מאוגוסט, מאפשרים ביצוע התאמות במשטר הפתיחה ללא הזדקקות לסגירה מהירה.  לאור זאת נידרש לשלב המשך פתיחה של מערכת החינוך בניטור גבוה .
מומלץ לחזק את האטת ההדבקה  על-ידי ביצוע מהלכים משמעותיים לחיזוק ניטור ואכיפה במסחר.
ביסוס תפעול מערכת חינוך על  נסיון ממדינות אחרות – בפרט הולנד שוויץ וגרמניה.
לדחות פעילות בחללים סגורים עד לזיהוי מתכונת פעולה בטוחה במדינות אחרות.

ניסיון ממדינות אחרות