17/7/21: צפי לעליה בתחלואה הקשה מעל ל 100 חולים קשה בחצי הראשון של אוגוסט . ניכרת ירידה במועילות החיסון עבור בני 50+

מקדם ההדבקה מוערך בתחום 1.1-1.6.

כ 90%  מהחולים המאותרים החדשים בגילאי 50+ מחוסנים.
מספר החולים קשה עולה בהסחה של כ 7 - 10 ימים וביחס של
 כ 7% ביחס לעליה בתפוצת המחלה בקרב בני 50+.

מתוך חלקם של המחוסנים בני 50+ במאומתים, ניכרת ירידה ביעילות החיסון לפחות עבור חלק מסוים מהאוכלוסייה.
נדרש פילוח עומק על מנת להבין את מקור הירידה. על מנת להעריך בצורה מיטבית את יעילות החיסון ישנה חשיבות לבחינה פרטנית של החולים הקשים ובין היתר לבחון סטטוס דיכוי חיסוני.

בוודאות גבוהה בשבועות הקרובים צפויה עליה במספר החולים קשה החדשים. ברמת וודאות נמוכה, חציית רף 100 חולים קשה באשפוז צפויה במהלך החצי הראשון של אוגוסט.

מקדם ההדבקה צפוי להיות  מושפע בהמשך מהתחסנות. המחוסנים בשבועות האחרונים צפויים להוריד אותו ב-3-7%, והתחסנות של 600 אלף נוספים עשויה להורידו ב-20% נוספים.

מומלץ לנקוט צעדים מידיים להגבלת הדבקה: הגברת הסברה ואכיפה של מסכות בחללים סגורים וכן החזרת התו הירוק. עידוד להתחסנות.

מיקוד מאמצים במיגון פגיעים עד להצטברות מידע שיאפשר הבנה לגבי מקור תפוצת תחלואה בקרב מחוסנים בגילאי 50+.
דגש על מיגון בבתי חולים והערכות בתי חולים לגל התחלואה.

דגש על מחקר עומק לפענוח מקור תפוצת התחלואה בקרב בני 50+