27/1: צפי להאצה בירידה בתחלואה הקשה

מצב נוכחי: סימנים לירידה בתחלואה, בעקבות הסגר ההדוק שהחל ב-8.1.2021. הירידה בתחלואה ובמאומתים עוקבת במידה רבה אחרי הדינמיקה בסגר הקודם (אנחנו מקבילים בערך למצב בתאריך ה-7.10.2020). אין משמעות תצפיתית לערכים יומיים – אלא רק למיצוע רב יומי. העומס הרב על בתי החולים צפוי לרדת בשבוע הקרוב, בעקבות ירידה בתחלואה הקשה. ההתקבעות על כ  1200 חולים קשה באשפוז נצפתה ומתאימה לדינמיקה בשיא. קצב התמותה האיץ מאד לאחרונה כאשר סיכויי התמותה עלו בכ 30%.

משמעות: הסגר בשילוב החיסונים מוביל לירידה נצפית בתחלואה בכל המדדים. עם זאת – רק במהלך השבוע הקרוב תתבברר מידת ההשפעה של החיסון והסגר על קצב הירידה של התחלואה. החשש הוא שהוריאנט הבריטי יגרום לירידה איטית יותר מאשר בסגר הקודם, ויעכב את ההקלה עלה העומס בבתי החולים. המצב בבתי החולים אינו מותיר שולי בטחון לטעויות.

המלצות: יש להמשיך תהליך שיבטיח הורדת תחלואה. 
מומלץ לוודא שתהליך היציאה יוביל למספר נדבקים חדשים קטן מ 1000 וירידה לעשרות בודדות של חולים קשים  (צפי - באמצע פברואר).  ביסוס התוכנית על ניטור לזיהוי התפרצות בנדבקים, ועליה בתחלואה קשה.
ניכרים הבדלים מגזריים ומוניציפליים בתחלואה, המעודדים פתיחה לפי רמת תחלואה וחיסון אזוריים שתאפשר המשך הורדת תחלואה ללא הזדקקות לסגר מלא.  מומלץ לשלב הפעלת חינוך בשלב מוקדם באזורים בעלי תחלואה נמוכה וחיסון גבוה לאור השפעה נצפית קטנה על מקדם ההדבקה בקרב התלמידים.
בסבירות גבוהה ניתן עם תום הסגר הנוכחי לעבור לריסון מהודק עם הפעלה חלקית של מערכת החינוך, אולם לאור שולי הבטחון הקטנים במערכת הבריאות ייתכן שכדאי לבצע הארכה מוגבלת של הסגר הנוכחי בכמה ימים.