18/1: נדרש המשך סגר בטווח הקצר.

סימנים ראשונים לבלימה בעליית התחלואה, ולהשפעת הסגר. קצב התמותה האיץ מאד לאחרונה כאשר סיכויי התמותה עלו והזמן הממוצע לתמותה מאשפוז במצב קשה התקצר. העומס בבתיה״ח צפוי להשאר גבוה בשבועיים הקרובים. טרם נצפית השפעה ישירה של חיסון אוכלוסיות פגיעות. מתגלה מתאם בערים בין אחוז חיסון גבוה לתחלואה נמוכה. יש הטיה לרעה מובהקת בערים החרדיות.
בהנחות מחמירות על סיכויי הדבקה ע״י מחוסנים ויעילות חיסון נמוכה  עלולה להתקבל פריצה נוספת במרץ.

משמעות: בתרחיש הסביר – לא נדרשת הארכה משמעותית של הסגר הנוכחי, אולם רק בימים הקרובים תתברר יעילות הסגר בהקטנת התחלואה.
חשש להתפרצות נוספת במרץ במקרה של הדבקה ע״י מחוסנים או בהקף חיסון נמוך בקרב כלל האוכלוסיה, בשילוב עם יציאה לא מבוקרת.

המלצות: המשך סגר של לפחות שבוע, לצד הגדרת תהליך יציאה של מספר שבועות, יאפשרו ירידה מבוקרת למספר חולים חדשים קטן מ 1000  וירידה משמעותית במספר החולים הקשים.
ביסוס תוכנית יציאה על ניטור לזיהוי התפרצות נוספת, ועליה בתחלואה קשה.
ניכרים הבדלים מגזריים ומוניציפליים בתחלואה, המעודדים פתיחה לפי רמת תחלואה וחיסון אזוריים. עניין זה רלבנטי במיוחד לפתיחת החינוך – שהשפעתה מאופיינת ע״י תבחיני תחלואה מקומיים.