יעילות גבוהה לחיסון. אולם סכנת התפרצות במקרה של יציאה לא מבוקרת

 

 

מצב התחלואה מראה התנהגות של בני 60+ הצפויה בהנתן מבצע החיסון, בעוד בני פחות מ-60 מראים כי הסגר לא היה יעיל. בשבועות הקרובים ניתן יהיה לראות לאן מוביל מבצע החיסונים בהנתן הפתיחה. גובה ההתייצבות בתחלואה הקשה היומית יהיה תלוי ברמת התחסנות כלל האוכלוסיה ורמת יעילות החיסונים.

יציאה הדרגתית תאפשר לוודא כי אנו מתחת לסף בו התחלואה מתגברת על מבצע החיסונים ומתחילה לעלות. יש לשאוף לפתיחה תוך ירידה עקבית בתחלואה, לפי סדרי עדיפויות. פתיחות דיפרנציאליות - לפי רמת תחלואה והתחסנות - אפשריות בחינוך. אנו צופים כי חזרה לרמת הפתיחה של דצמבר 2020 לא תוביל להתפרצות, אך הפתיחה ההדרגתית דרושה גם כדי לוודא שהוריאנט הבריטי לא משנה זאת.

 

יש לשים לב כי האשפוז במצב תחלואה בינוני וקשה אינו לחלוטין זניח גם בגילאים צעירים,
אף כי אחוז התמותה בגילאים < 40 הוא בהחלט נמוך מאד.

בהתפרצות הצעירים עשויים להעמיס על בתי החולים לאורך זמן, בעוד שמירת המגפה בשליטה תאפשר הצלת רובם המכריע.

huji_1402.pdf8.39 MB