1/1/2022: התפשטות מהירה של זן האומיקרון גם בקרב מחוסנים - דחיפות בתגבור החיסון

 

חוקרי האוניברסיטה העברית על התפשטות זן האומיקרון:
ההתפשטות המהירה צפויה להימשך בשבועות הקרובים, כך שמספרי הנדבקים בתרחיש האופטימי, יעברו בשבוע הקרוב את ה- 20,000 וימשיכו לעלות בשבוע השני של ינואר.
מספר הנדבקים הגבוה יחד עם הסיכון המוערך לתחלואה קשה של מבוגרים עם חיסון שאינו בתוקף, צפוי ליצור עומס גבוה מאד בבתי החולים בחצי השני של ינואר.
מכיוון שעיקר הנדבקים צפויים להידבק בשבועיים הקרובים, יש דחיפות גבוהה להשלמת החיסון בקרב האוכלוסיה שבסיכון.
כמו כן, מספר הנדבקים הגבוה מעלה את הצורך במיקוד המאמצים במיגון האוכלוסייה שבסיכון. 

לגבי הפער בין מקדם העליה בתחלואה הקשה למקדם העליה במספרי הנדבקים, מסבירים החוקרים כי ייתכן שפער זה קשור בהמשך התפתחות גל הדלתא.