23/9/21: התחלואה עדיין גבוהה, אך נשמרת מגמת שיפור של ירידה בתחלואה. חשש לחידוש עליה עם פתיחת המשק.

נמשכת ירידה של מקדמי הדבקה המוערכים באופנים שונים. לאור זאת, צפי לשימור ירידה בהדבקות בעשרת הימים הקרובים ומכאן צפויה להגזר גם ירידה בתחלואה קשה חדשה. 
עליה בשרידות חולים קשים, לצד עליה בזמן אשפוז גורמים לחריגה משמעותית מהערך החזוי למספר חולים קשה. תופעה זו מתאימה לירידה בגיל הממוצע של חולים קשה חדשים עקב מתן  מנת הדחף בעיקר לגילאי 50+. צפי לעיכוב בירידה בתחלואה קשה מצטברת בבתי החולים של שבועות ספורים.

המחלה מתקדמת באמצעות האוכלוסיה שאינה מחוסנת או שהחיסון פג תוקפו.
התו הירוק הנוכחי, שכולל למעשה אנשים שאינם מוגנים, מהווה גורם משמעותי במניעת הירידה במקדם ההדבקה. כאשר התו הירוק יותאם לחיסון בתוקף – יש צפי לצימצום משמעותי בהדבקה בהנחה שהתו הירוק ישמר. תועלת נוספת לצמצום בתחלואה צפויה ממבצע אנטיגן ארצי.

להגבלת התקהלויות מעבר לחיוב תו ירוק צפויה השפעה קטנה ביחס להדבקה בהנתן שהתו הירוק נשמר.


חזרת המשק לפעילות בתחילת אוקטובר עלולה לגרום להתחלת עליה ויש להמשיך לבחון את ההדבקה. המצב הנוכחי – מאפשר תגובה בזמן אמת לשינוי במגמה.
מספר הילדים הנדבקים בפתיחת מערכת החינוך צפוי להיות 1500 – 3000. לפיכך מספר הבידודים הצפויים משימור מדיניות בידודים נוכחית יהיה קטן ממספר הבידודים שנגזר לפני ראה״ש.