3/7: התחלה של עליה גם בתחלואה קשה, מומלץ לפעול מיידית לעצירת ההתפשטות.

א. התייצבות של מקדם הדבקה של כ 1.5, המוביל להכפלה במספר הנדבקים היומי כל כשבוע.
ב. כצפוי בזכות התפלגות גילאי נדבקים וחיסון, העליה בתחלואה קשה ובינונית איטית משמעותית. ולא ניתן עדיין להעריך עד כמה גל ההדבקה הנוכחי יוביל לתחלואה. למרות הסתייגות זו, מקדם ההדבקה שמוערך על ידי התחלואה הבינונית+קשה עוקב אחרי ההדבקה (בעיכוב של 5 ימים). 
ג. ללא שינוי באופן ההתנהגות - הקפדה על מסכות, תו ירוק מרוכך - בסבירות גבוהה לא נצפה האטה ונראה שקשה למנוע  הגעה לכ 1000 נדבקים יומיים בתוך כשבועיים. נציין כי אפקט המסכות לא ניכר כרגע. 
ד. המתנה ללא שינוי בשלב זה תחייב נקיטת צעדים יותר קשים בהמשך להשגת אפקט דומה.
ה. אין מספיק מידע בשלב זה לגבי ההשפעה של התחלואה, ולכן כדאי למקד מאמצים במניעת הדבקה לאוכלוסיה פגיעה, ובייחוד דגש בבתי חולים ובתי אבות.
ו. החיסונים ניכרים כפחות יעילים במניעת הדבקה מאשר בעבר, כ 60-80% לעומת הערכות בוריאנט אלפא  של מעל 90%. בשלב זה אין בחינה בישראל של יעילות החיסון בתחלואה קשה, אך בעולם ניכר שהגנה זו דומה לעבר.