ההתחסנות הרחבה מאפשרת פתיחה זהירה של המשק

 

השבוע נעצרה הירידה במקדם ההדבקה – כשבועיים לאחר השלב הראשון בפתיחת המשק. הפתיחה האחרונה צפויה להוביל לשינוי נוסף. בעת הקרובה, תרומה גדלה לתחלואה קשה צפויה מבני 40-49.
בבני גיל זה עלייה כמעט רצופה במספר האשפוזים.

בגילאים האלו ובגילאים צעירים יותר (20-40): חשיבות גבוהה להתחסנות הורים (ועובדי הוראה), למניעת הדבקה נרחבת של ילדים.

נמשכת ירידה במספר המאושפזים, הנובעת מהתחסנות האוכלוסיה הפגיעה ביותר לאשפוזים (50+). בעת הקרובה צפויה מגמה זו להמשך, תוך שיפור שרידות החולים – בעיקר עקב שינוי תמהיל הגילאים הנובע מההתחסנות.

 

פתיחה מלאה של המשק צפויה להוביל לעלייה בתחלואה קשה במהלך מרץ.
 נדרש לבצע פתיחה מבוקרת שתאפשר ניטור ומניעת התפתחות גל תחלואה נוסף.
מומלץ לבחון שינוי מדיניות בדיקות בחשיפה של מתחסנים, בכדי לבדוק ישירות את יכולת ההדבקה שלהם.