חוקרי האוניברסיטה העברית: להטיל סגרים מקומיים במוקדי ההתפרצות