התחלואה מתפשטת: "אנו מתקרבים לקיר ולא מצליחים לעצור"