הצעת ראש הממשלה בקבינט הקורונה: נקבל את ההחלטה על הגבלות נוספות – מחר