דוח שהוגש לשרים לקראת כינוס הקבינט: "יש להטיל מיידית סגרים מקומיים במוקדי ההתפרצות"