15 בנובמבר ניסיון

מצב נוכחי – הסימנים המעודדים

" src="/profiles/openscholar/modules/contrib/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif" title="<--break-->">

 מצב עדכני נובמבר

 

ירידה נמשכת – אין סימנים לתחלואה משמעותית חבויה.
יכולת השתלטות – פעילות ממוקדת הובילה להקטנה משמעותית של מקדם ההדבקה במגזר הערבי.
לא נצפית האצה במגזר הכללי
עם זאת בכל המגזרים הגעה ל 1 , והאטה משמעותית בקצב הירידה במגזר החרדי.

מצב עדכני נובמבר עם מקדם הדבקה

פתיחת הסגר (הראשונה) הובילה לעליה במקדם ההדבקה.
בשלב הנוכחי מקדם ההדבקה של מאומתים מגיע ל 1 , התחלה של עליה נראית בלתי נמנעת בשלב זה.
האטה בקצב הירידה במספר המאושפזים החדשים במצב בינוני+קשה
כמות הנדבקים היומית – מאות (לא ברור האם מנגנון קטיעת השרשראות הנוכחי מאפשר השתלטות)

מצב נוכחי

מקדם הדבקה נוכחי -  וודאות גבוהה (בהתבסס על חולים בינוני+) 0.88 – 0.95,  על בסיס מאומתים:  0.94 – 1.04.

נראה שהעליה בימים האחרונים נובעת בעיקרה משינוי ברמת ההענות ולא ישירות מפתיחת מערכת החינוך.

אחוז חיוביים קטן מ 3% והתאמה לתחלואה קשה – מצביעים על דגימה יעילה של התחלואה.

זמני התגובה בשלב זה ארוכים – מספר שבועות.
תוספת חולים חדשים במצב קשה/בינוני ומאותרים  - פחות מ 50% מאמצע אוגוסט.

מה עכשיו?

לפי נסיון קודםישראל ביולי, והולנד גרמניה ושוויץ בימים אלו  - ניתן לבלום התפרצות גם בהנתן מערכת חינוך פתוחה.
אין תצפיות של פריצה ארצית גם לא במערכת החינוך שנפתחה (המנוטרת היטב).  גם במקרה של תחלואה אסיפמטומטית אצל ילדים – היה צפוי שבשלב זה נראה כבר התפרצות תוצאתית אצל בני בית בוגרים.
להערכתנו ההאטה הנוכחית בירידה בקצב התחלואה נובעת מחוסר הענות להנחיות – ריבוי קונים, צפיפות בבתי תפילה.  לא נמצא מתאם בין עליה בתחלואה לריכוזי אוכלוסיה וילדים.
נדרש להגביר ניטור לאימות הגורם ואכיפה למניעה.

מקדמי הכפלה קרובים ל 1 , בשילוב מספר חולים נמוך מאוגוסט, מאפשרים ביצוע התאמות במשטר הפתיחה ללא הזדקקות לסגירה מהירה.  לאור זאת נידרש לשלב המשך פתיחה של מערכת החינוך בניטור גבוה .
מומלץ לחזק את האטת ההדבקה  על-ידי ביצוע מהלכים משמעותיים לחיזוק ניטור ואכיפה במסחר ובתי תפילה.

ביסוס אסטרטגית היציאה על נסיון ממדינות אחרות – בפרט הולנד וגרמניה.
לדחות פעילות בחללים סגורים (הסעדה, בתי תפילה) עד לזיהוי מתכונת פעולה בטוחה במדינות אחרות.

ניסיון ממדינות שונות