02 באוקטובר ניסיון

ירידה קטנה יחסית במוביליות מעוררת חשש לאפקטיביות סגר נמוכה​

" src="/profiles/openscholar/modules/contrib/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif" title="<--break-->">

גרף