27/6: התפשטות מתרחבת בארץ.

התפשטות נרחבת של הקורונה. 
קיים סיכון בחשיפה גם לילדים וגם למבוגרים.
יש למקד מאמצים במעצירת התפשטות כרגע (ע״י הגברת מיגון) והדגשת החשיבות של חיסון הן של מבוגרים שנשמנעו והן של ילדים.