23/11/2021: התפשטות גל תחלואה

העלייה במקדם ההדבקה אמיתית ונובעת מעלייה בשכבות הגיל עד גיל 40, כשרוב הנדבקים החדשים לא מחוסנים ומהם במיוחד ילדים. מחסור שלנו בנתונים אינו מאפשר לנתח את סיבות השורש להדבקה המוגברת.
ניכרת עליה בהדבקה בקרב בני נוער מחוסנים המחזקת את הצורך במתן מנת דחף.

מכיוון שהאוכלוסיה בה מתרחשת העליה קטנה יותר מהאוכלוסיה הכללית - שילוב של בוסטר וחיסון ילדים צפויים לסייע באופן מוגבר בבלימת המגמה.