14/1: התחלואה הקשה צפויה להמשיך לעלות בזמן הקרוב ( סימנים אפשריים להאטה עשויים להוביל להקלה בעוד כשבוע)


מצב נוכחי: נמשכת מגמת העליה בתחלואה וטרם נצפית השפעה ישירה של חיסון אוכלוסיות פגיעות. ייתכן שהחלה מגמת התייצבות בתחלואה, מגמה זו יחד עם חיסון האוכלוסיה, צפויים להוביל להתחלת שיפור בתחלואה הקשה היומית במהלך שבוע הבא.

קצב התמותה האיץ לאחרונה כאשר סיכויי התמותה עלו והזמן הממוצע לתמותה מאשפוז במצב קשה התקצר.

משמעות: מספרי החולים הקשים באשפוז צפויים להמשיך לעלות משמעותית בימים הקרובים ולהגיע לשיא רק לקראת סוף החודש. זמן השיא תלוי ביכולת לשמר את איכות הטיפול הנוכחית. לא ניתן בשלב זה לדעת בוודאות לגבי הצורך בהארכה משמעותית של הסגר או בצורך בחיזוקו.

המלצות: המשך האצת מבצע החיסונים. הערכות לעליה משמעותית בעומס החולים הקשים בבתי החולים בימים הקרובים. הערכות להארכת הסגר הנוכחי לפחות בשבוע. המתנה להחלטה על הארכת הסגר עד ל 21/1 אז ניתן יהיה לוודא ירידה משמעותית בנדבקים מתוך אוכלוסיות שהתחסנו  בימים הקרובים