5/1 : המשך האצה בתחלואה ובתמותה הנגזרת - חשש מהשפעת הואריאנט הבריטי - נדרש להערך ליישום סגר מלא

כללי:

המצב דומה למצב בסוף ספטמבר. הגענו למספרי תחלואה גבוהים מאד, והשפעת המגבלות של השבוע שעבר עדיין לא ניכרת.

התמותה היומית הממוצעת עולה בחדות וצפויה לעלות מעל ל-40 מתים ביום בממוצע בשבועיים הקרובים.

המשמעות:

 • רק בעוד מספר ימים ניתן יהיה לבחון האם המגבלות הנוכחיות הובילו לשינוי מגמה.
 • במגוון התרחישים הסביר העומס הצפוי על בתי החולים גבוה מהגל הקודם. המתנה של שבוע בקבלת החלטה על חיזוק (במקרה שהריסון הנוכחי לא יעיל) צפויה לגרור תוספת תמותה של  200-400 מתים.
 • מבצע החיסונים יוביל לשינוי מגמה בתחלואה הקשה של האוכלוסיות בסיכון, ובמיוחד בני 60+, כבר בסוף ינואר.
  ככל שניתן להאיץ את מבצע החיסונים של אוכלוסיה פגיעה, כך ייטב (יש למקד בחיסון מירבי של בני 60+ ופגיעים).
 • הוריאנט הבריטי משמעותי לקבלת החלטות אם תפוצתו היום בין מספר אחוזים ל-50% מהזן הרגיל בישראל. הוריאנט הבריטי משמעותי במיוחד בתהליך היציאה מהמגבלות (הסגר) הנוכחי, במהלך ינואר. בתרחיש של תפוצה כזו, שיוביל ל R>1 ביציאה מהמגבלות, צפוי מספר גבוה של חולים קשה באוכלוסיות צעירות.

המלצות:

סגר מלא במקרה שהריסון הנוכחי מתברר כלא יעיל. (החלטה עד יום ו)  וזיהוי וודאי של תפוצת הואריאנט מבין הנדבקים המאומתים. מספרית, סמנים לנחיצות החמרת צעדי המנע: 9000 נדבקים ביום עד יום ו׳, R>1.1, וריאנט מעל מספר אחוזים.

 

עד אז: צמצום מיידי של התקהלויות מותרות , חיוב עבודה מהבית בכל מקום אפשרי והגברת אכיפה.

 

בכל מקרה, נדרשת יציאה מבוקרת מהמגבלות, כפי שבוצע בסגר הקודם, ולא תתאפשר יציאה מהירה ומיידית. יציאה מבוקרת תאפשר הגבלת התמותה עד מרץ בכ-1000-1500.

היציאה המבוקרת חשובה במיוחד במקרה של תפוצה בעייתית של הוריאנט הבריטי. תפוצה כזו עלולה להוביל לתמותה גבוהה (כ-300-600 במקרה של יציאה דומה ליציאה מהסגר השני), ובמקרה של יציאה בלתי מבוקרת היא עלולה להוביל להתפרצות מחודשת גדולה מאד בפברואר שתוצאותיה יהיו חמורות משמעותית מתוצאת הגל של ספטמבר.

 • 0501-slide4.png
 • 0501-slide5.png
 • 0501-slide2.png
 • 0501-slide1.png
 • 0501-slide3.png
 • 0501-slide7.png
 • 0501-slide6.png